NaOH – Natri hydroxít 30% – hóa chất dệt nhuộm

Giá: Liên hệ

Danh mục: